SBB E 3/3 8485   5

E 3/3 8485 am Schluss des Güterzug zur Überführ nach Chur

Domat-Ems

E 3/3 8485 am Schluss des Güterzug zur Überführ nach Chur im Winter 1973/74 in Domat-Ems. Sammlung A. Saladin